Nya metoder för diagnostisering, prognostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit

Diarienummer 2016-00859
Koordinator Karolinska Institutet - Reumatologenheten, Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme, SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Vi har nått våra mål att utvecklat tekniska lösningar som möjliggör en tidigare diagnos och hjälper patienter igenom lättillgänglig information om sjukdom och goda levnadsvanor till en bättre prognos av reumatoid artrit (RA). Ett antikroppsbaserat multiplex test (utvecklat av Phadia Thermofisher) är nu validerad i stora kohorter, prediktionsalgoritmer är framtagna och en prototyp av digitalt visualiseringsverktyg för patienter redo för användartester som pågår, samtidigt som vi utvecklar andra typer av verktyg för att underlätta för vården och vägleda patienter.

Resultat och förväntade effekter

Behovet för individanpassad behandling av RA är stort, med många olika, dyra läkemedel som nu används utifrån allmänna riktlinjer. Användning av våra lösningar som inkorporerar kända prediktorer för risk och respons, kan leda till stora besparingar och förbättringar inom sjukvården, både i Sverige och internationellt. Patienter som med hjälp av visualiseringsverktyget får ökad förståelse och kontroll över sin risk och prognos, minskar också kostnader med färre besök och mindre sjukskrivningar.

Upplägg och genomförande

Utveckla och validera: WP1: antikroppstest (akademi, industri och sjukvård). WP2: prediktionsmodeller som innefattar resultat från WP1 samt kliniska, genetiska faktorer och levnadsvanor i stora studiekohorter (akademi). WP3: visualiseringsverktyg (digital designföretag och akademi), för validering och implementering i patientflöden i 3 landsting. Styrkan i projektet har varit samarbetet mellan akademi, företag och sjukvård med patientmedverkan, och nu testas prototypen inom vården.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.