Nya medicintekniska produkter- vägen från idé till införande

Diarienummer 2017-02126
Koordinator Danderyds sjukhus AB - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Bidrag från Vinnova 1 533 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en systematisk process för att utveckla, testa, utvärdera och implementera medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård och omsorg. Målet är att tillhandahålla evidensbaserade medicintekniska produkter och därmed bidra till förbättrad och bibehållen funktion för drabbade samt ökad kostnadseffektivitet för samhället.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till en modell för att föra idédiskussioner och utveckla nya medicintekniska produkter systematiskt i nära samverkan mellan företag, akademi, vård och omsorg. Inledande värdering av säkerhet och användbarhet av nya medicintekniska produkter görs i pågående klinisk verksamhet och en kvalitetssäkrad process för ordnat införande används av kommuner och landsting i Sverige. Därmed skapas förutsättningar för implementering av evidensbaserade medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård och omsorg.

Planerat upplägg och genomförande

År 1 tas en modell för verklighetslabb på universitetskliniker fram på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm (RUDS). År 2 färdigställs en systematiserad modell för utvärdering av ny medicinteknik i brukarens vardag och ett nationellt medicintekniskt nätverk mellan rehabiliteringsmedicinska universitetskliniker skapas. År 3 förväntas verklighetslabbet på RUDS vara implementerat i verksamheten och redovisar resultat från projekt som rör nya medicintekniska produkter för personer med förvärvad hjärnskada.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.