Nya material till elektrokemiska sensorer i mikrofluidiska plattformar för användning i molekylär igenkänning

Diarienummer 2013-01899
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 994 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2015
Status Avslutat