Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya läkemedel mot glioblastom

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Beacticas allostera LSD1-modulatorer har utvecklats genom lead optimering till in vivo proof-of-principle i en avancerad glioblastoma modell, med en förbättrad förståelse för verkningsmekanismen.

Långsiktiga effekter som förväntas

De lovande resultaten från den avancerade proof-of-principle glioblastoma modellen, och en indikation på effekt i ytterligare cancerindikationer, har öppnat dörren för preklinisk utveckling och expansion till fler sjukdomsområden.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter i projektet har fördelats mellan Beactica (kemi och in vitro assays), akademiska samarbeten (avancerade in vitro sjukdomsmodeller), och specialicerade kontraktslaboratorier (kritiska in vivo modeller). Den semi-virtuella organisationen har visat sig vara mycket flexibel och kapabel att hantera komplexa studier med krav på en stor bredd av vetenskapliga expertkompetenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04342

Statistik för sidan