Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Nya läkemedel mot glioblastom

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

Beacticas allostera LSD1-modulatorer har utvecklats genom lead optimering till in vivo proof-of-principle i en avancerad glioblastoma modell, med en förbättrad förståelse för verkningsmekanismen.

Resultat och förväntade effekter

De lovande resultaten från den avancerade proof-of-principle glioblastoma modellen, och en indikation på effekt i ytterligare cancerindikationer, har öppnat dörren för preklinisk utveckling och expansion till fler sjukdomsområden.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter i projektet har fördelats mellan Beactica (kemi och in vitro assays), akademiska samarbeten (avancerade in vitro sjukdomsmodeller), och specialicerade kontraktslaboratorier (kritiska in vivo modeller). Den semi-virtuella organisationen har visat sig vara mycket flexibel och kapabel att hantera komplexa studier med krav på en stor bredd av vetenskapliga expertkompetenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04342

Statistik för sidan