Nya läkemedel mot glioblastom

Diarienummer 2017-04342
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Beactica utvecklar en ny klass av substanser med potential att radikalt förbättra behandlingen av glioblastom, en aggressiv hjärntumör som årligen drabbar ca 40 000 personer i EU och USA. Beacticas substanser slår på målproteinet LSD1, men på ett helt annat sätt än konkurrerande LSD1-inhibitorer som nu prövas i klinik. Beacticas substanser uppvisar en unik biologisk effekt i många cellmodeller, särskilt intressant med glioblastom. Detta projekt syftar till att ta substanserna till proof-of-principle djurmodell och verifiera mode of action.

Förväntade effekter och resultat

Det finns ett mycket stort behov att identifiera bättre behandlingar av glioblastom. Efter diagnos är medelöverlevnad 15 månader, efter 5 år lever endast 3%. Nya läkemedel har de senaste åren revolutionerat behandlingen av många andra cancerformer, men prognosen i glioblastom har länge varit oförändrad. Beacticas substanser visar unika resultat i glioblastomamodeller med cancerstamceller, i kraftfull synergi med vissa cancerläkemedel, och visar stor potential att leda till effektiv läkemedelsbehandling av glioblastom.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets fokus är på att generera resultat från proof-of-principle in vivo sjukdomsmodell och att verifiera mode of action med in vitro studier. Beactica är koordinerande part, men kritiska delar av projektet kommer att utföras i samarbete med forskare på Uppsala universitet och SciLifeLab Drug Discovery and Development platform.

Externa länkar

Beactica drug discovery pipeline

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.