Nya köttprodukter med frukt, bär och vegetabilier-ett koncept för goda, hälsosamma och hållbara köttprodukter

Diarienummer 2012-03626
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

För material och metoder fann vi att det begränsande är råttförsöken för att studera förekomsten av koloncancer. Det bestämdes att arbeta med möss istället för råttor. För det första är möss billigare än råttor och de kräver mindre provvolym. Vi kan arbeta med Zoofysiologens djurhallar. Maximalt kan 6 grupper födas upp, som kan jämföras under ett halvt år, dvs. 12 olika grupper kan studeras på ett år.

Resultat och förväntade effekter

Analyser: För mössförsöken skall mikrofloran i tarmen, histologi för inflammation och tumörutveckling och histologi på levern och mängden fett undersökas. Antioxidanterna undersöks map polyfenolhalten och antioxidativ kapacitet. För skinkan mätes processförluster, mikrobiologi, textur, TBAR för att mäta graden av oxidation, smak- och konsumenttest. För köttbullar och korv mätes fett-och vattenförluster vid stekning samt process- och stekförluster respektive. För båda produkter följes mikrobiologi, TBAR, sensorisk analys och konsumentacceptans.

Upplägg och genomförande

En effektiv projektgrupp har haft 5 projektmöten, där de bedrivit litteratursökning och bidragit med innovativa lösningsförslag kring projektupplägg. Vi har utökat konsortiet med tre kommuner, där vi skall göra konsumentundersökningar. Kontakter har tagits med åhus grönt och Olle Svenssons partiaffär AB för att använda deras restråvaror som är rika på antioxidanter. För att göra dessa antioxidantextrakt lättare att förvara och handskas med i industrin har vi kontaktat Källbergs AB, där spraytorkning av de framtagna extrakten kommer att utföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.