Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya innovationsförmågor för extern rekombinering (NICER)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 1 800 189 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektresultaten är en viktig utgångspunkt i formuleringen av implikationer av den digitala transformationen och konsekvenser för systembyggande industri. Projektet har genererat viktiga insikter om starka kopplingen mellan teknologi, produkt och organisation. Detta måste beaktas på ett integrerat sätt för att möjliggöra generativitet och öppen innovation i komplexa system där fel i systemet kan ge allvarliga konsekvenser för individer, organisationer eller samhället.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet syftade till att belysa rekombinering som en viktig del av utvecklingen av komplexa system. Projektets resultat visar att denna är fylld av utmanade spänningar inom management. För komplexa system ser vi att skapandet av en plattform och korresponderande organisation kan leda till teknologi och ekosystem som möjliggör en expanderade rekombinering bortom ursprungliga ambitioner. Detta leder bl. a. till behov av en ny roll för management, för ingenjören, liksom nya systemarkitekturer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med aktörer i svensk systembyggande industri. Förutsättningar för rekombinering som en viktig del av utvecklingen av komplexa system har undersökts genom studier av spänningar och motsättningar mellan olika aspekter av dessa system och kopplingar till organisation och innovationsledning. Projektresultaten har förankrats omfattande såväl nationellt som internationellt med forskare och systembyggande industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03219

Statistik för sidan