Nya globala möjligheter för SweTree Technologies in vitro automation

Diarienummer 2012-04416
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt har varit att bredda användningsområdet för SweTree´s automationsteknik för in vitro produktion i gran via somatisk embryogenes till andra arter och förökning system. Förbättringar av bioreaktor, fördelare och separatorsystem , samt utvecklingen av ett koncept för plantering, har varit delar av den teknik som framgångsrikt har testats och nu visar potential för nya tillämpningar. I planteringssystemet har verktyget för proof-of-concept fabricerats och testats.

Resultat och förväntade effekter

Ett styrsystem har uppfunnits för att styra och reglera graden av spridning och separation av massan av embryon. Detta gör det möjligt att överföra skördade embryon till depositionstråget oavsett form och storlek av embryot. Systemet är baserat på objektorienterad bild autokorrelation där överföringen bestäms av antalet objekt och hastighet. Objektens hastighet bestäms utifrån autokorrelation av mönstren, och därmed kan samma metod även tillämpas för andra arter än gran. Systemet har testats och resultaten visar att flödet av embryon kan regleras på ett konsekvent sätt.

Upplägg och genomförande

För att metoden skall kunna användas för andra arter än gran beslutade vi att göra ett bildanalyssystem oberoende av embryots form och morfologi. Med bildkorrelation var detta möjligt och vi har nu att etablera ett robust system. För att fånga och analysera bilden i tid för en feedback kontroll av embryo flödet genom systemet utvecklades ett program i C som en modul som interagerar med LabView för att påskynda autokorrelation beräkningarna. Analysen visar att flödet av embryon genom systemet kan kontrolleras oavsett embryots form och storlek.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.