Nya epigenetiska läkemedel mot cancer

Diarienummer 2014-04833
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 3 031 547 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har under lead generering optimerat ett flertal substansserier mot epigenetiska målprotein med relevans för cancer och Alzheimers sjukdom.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet har tydligt kommersiellt värde, och väntas leda till en utlicenseringsaffär. Förutsatt resurser att fortsätta leverera resultat under pågående förhandlingar, väntas affären leda till betydande tillväxt för Beactica, med nyanställningar och ökad omsättning/vinst.

Upplägg och genomförande

Forskningen har bedrivits i samarbete med ett internationellt nätverk av kvalificerade CROs och akademiska grupper. Detta har givit projektet ett dynamiskt resursutnyttjande och spetskompetens inom den bredd av forskningsfält som behövs för att uppnå kommersialiserbara resultat inom drug discovery.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.