Nya diagnostiska och terapeutiska metoder för klarcellig njurcancer

Diarienummer 2017-03367
Koordinator AKURU PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Vi ämnar utveckla en ny specifik diagnostisk metod för detektion av klarcellig njurcancer. Denna metod bygger på att vi har identifierat en helt unik tumörmarkör. Det finns redan en diagnostisk metod för att studera celler som uttrycker markören i ett neurologiskt sammanhang, och vår plan är att utveckla denna metod för detektion av njurcancer. Detta gör att vår approach på mycket kort tid skulle kunna utvecklas till ett nytt diagnostiskt verktyg. I ett senare skede kan också terapeutiska metoder baserade på liknande principer utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Det finns ett stort behov av nya terapeutiska alternativ för njurcancer, så väl som nya diagnostiska metoder med möjlighet att detektera metastaser i ett tidigare skede än vad som är möjligt idag. Om den kliniska prövningen, som ingår i detta projekt, får ett positivt utfall finns goda möjligheter att denna nya diagnostik kan nå marknad och patientgruppen osedvanligt snabbt. Detta skulle innebära ett helt nytt diagnostiskt alternativ för patienter med njurcancer vilket kommer underlätta behandlingsbeslut för sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet syftar till att utvärdera en tidigare godkänd bilddiagnostik som kan detektera en biomarkör som är högt uttryckt på den vanligaste och mest maligna formen av njurcancer, klarcellig njurcancer. Vi kommer därför att genomföra en klinisk fas II studie av 10 patienter med misstänkt njurcancer. Det godkända läkemedlet kommer att administreras till patienterna och 5 h senare kommer en SPECT-analys att utföras. Vi kommer också att utföra en grundlig marknadsanalys av behovet och efterfrågan på en sådan diagnostik samt ny terapi, baserad på samma biomarkör.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.