Nya beläggningar för ökad industriell konkurrenskraft

Diarienummer 2014-03424
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 155 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat lämpliga applikationer för kombinationen av yt-/värmebehandling och Tricolit® som mynnat ut i en gemensam implementeringsplan. Ett stort antal komponenter har belagts av Bodycote och testats enligt kravspecifikation hos ANS och slutkund. Bodycote har även identifierat lämpliga kvalitetsverktyg. Huvudmålet att ha minst en produkt i produktion ett år efter projektets avslut är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapen kring tribologi har ökat på svenska företag då tribologiska aspekter har diskuterats och testats i detalj för ett stort antal produkter. Positionen för Bodycote Katrineholm har stärkts genom kunskapen kring bra kombinationer av yt-/värmebehandling och Tricolit® samt beläggningsteknik och kvalitetsmetoder för beläggningen. Den svenska leverantören av Tricolit® har arbetat med olika formuleringar samt utrustning för att kvalitetssäkra blandningen i produktion.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom tid- och budget. Pilotapplikationer valdes och följdes av beläggning samt verifiering där beläggningarna testades och ibland optimerades. Resultaten har dokumenterats och riskbedömningar genomförts som stöd inför beslut om fortsättning och kravspecifikation vid industrialisering. Ett produktpaket har tagits fram inför implementeringen. Samarbetet mellan ANS, Arcos och Bodycote har fungerat mycket väl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.