Nya bananflugemodeller för mekanistiska studier av heparansulfats betydelse vid Alzheimers sjukdom

Diarienummer 2015-01534
Koordinator Uppsala universitet - Biomedicinskt Centrum
Bidrag från Vinnova 674 640 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

Alzheimers sjukdom karakteriseras av ansamling av extracellulära amyloida proteinaggregat, s.k. plack. Peptider som härrör från APP (Amyloid Precursor Protein) och som binder heparin/heparansulfat (HS), är huvudkomponenter i placken och HS påverkar flera aspekter av sjukdomsförloppet. Hur HS påverkar plackbildning, upptag i cellerna samt deras förmåga att göra sig av med aggregaten, återstår att utforska. Vårt mål är att förstå hur strukturen hos HS (t.ex. sulfatering) påverkar dessa steg.

Resultat och förväntade effekter

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens som förstör minnesfunktioner men också leder till beteendeförändringar. Vad som osakar sjukdomen är ofullständigt känt och ingen behandling finns som avbryter sjukdomsförloppet eller botar sjukdomen. Vår studie visar att specifika HS-strukturer har viktiga roller under sjukdomens olika faser. Resultaten har givit oss ökad förståelse av sjukdomsmekanismerna och utgör en kunskapsbank för framtida utveckling av terapier och behandling.

Upplägg och genomförande

Fruktflugor (Drosophila) som uttrycker en muterad variant av APP utgör en modell för Alzheimers sjukdom. Vi har korsat dessa med fruktflugor som har defekt produktion av HS. Sedan har vi studerat hur olika HS-strukturer påverkar förloppet när nervcellerna förstörs. Vi har också genererat cell-linjer med olika defekter i HS-biosyntes. Vi ska fortsätta arbetet med dessa cell-linjer för att bestämma vilka HS-strukturer som är avgörande för de olika stegen i sjukdomsförloppet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.