Nya Algoritmer och Analys för att Säkra Inbyggda System

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00671

Statistik för sidan