Nya Algoritmer och Analys för att Säkra Inbyggda System

Diarienummer 2010-00671
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - juni 2014
Status Avslutat