Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Nya Algoritmer och Analys för att Säkra Inbyggda System

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00671

Statistik för sidan