Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny typ av optisk fiber för energisparande solljusbelysning i byggnader och tunnlar

Diarienummer
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att genom försök verifiera om det är möjligt att till ett rimligt pris tillverka en glasfiber optimerad för transport av solljus. Glasfibern har möjlighet att öka räckvidden för solljusbelysning och därmed öka möjligheterna för dess användning. Den tillverkade fibern var inte av tillräckligt hög kvalitet men resultaten visar att de renare råvaror på marknaden som har identifierats tillsammans med fiberdragning direkt från smälta möjliggör tillverkning av en solljusfiber av bättre kvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Slutsatsen är att det är fullt möjligt att med mer optimering tillverka en fiber som kan användas för solljustransport. Bedömningen är också att en industriellproduktion bör resultera i fiber vars pris kan konkurrera med dagens plastfiber. Båda dessa behov är fullt möjliga att genomföra och föreslås som fokus i en fortsättning av projektet. Ett starkt intresse från svenska bolag inom optisk fiberteknik, belysning och byggbolag, visar den kommersiella potentialen av utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Konstellationen omfattade de kompetenser och den utrustning som behövdes vilket möjliggjorde både glastillverkning och fiberdragning. Då litteraturstudien inte gav så utförliga riktlinjer som önskat krävdes betydligt större insatser när det gällde både utveckling av glas och fiber tillverkning än planerat. Men tack vare experimentella insatser finns en god bedömningsgrund för förutsättningarna för ett fortsättningsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02029

Statistik för sidan