Ny teknologiplatform för diagnostik, E!3882 MASTIGO

Diarienummer 2006-03021
Koordinator Biothema Aktiebolag - Biothema Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 122 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - mars 2011
Status Avslutat