Ny teknologi för sortering av sädesslag (havre) för säkra livsmedel och trygg livsmedelsförsörjning

Diarienummer
Koordinator BoMill AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

BoMill ska utveckla en applikation för premiumgrödan havre baserad på principerna för den proprietära sorteringstekniken - TriQ. Projektet syftar till att utveckla en fungerande prototyp av en singulator för havrekärnor. Kommersialiseringen av detta innovationsprojekt ska ge BoMill en möjlighet att ta en betydande andel av spannmålsmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheten att sortera havrekärnor efter dess inre kvalitet kan bidra till en ny nivå av livsmedelssäkerhet och trygghet i livsmedelsförsörjningen. Därtill kan innovationen möjliggöra återvinning av de dolda värden som finns i skördar med lågt näringsinnehåll av denna högt prissatta och normalt mycket näringsrika gröda.

Upplägg och genomförande

Ett visst detekteringssystem ska uppgraderas till att kunna eliminera sorteringsfel och det existerande detekteringssystemet för mykotoxin och protein ska utvecklas för att kunna tillämpas på havrekärnor som har hög proteinhalt och hög variation i storlek. Prototypen ska testas och utvärderas i industriell skala inför testproduktion inom ramarna för detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2018-05218

Statistik för sidan