Ny teknik för diagnos vid yrselsymptom

Diarienummer 2016-02302
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 227 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

I detta projekt skall ny vibratorteknik och tillhörande metodik optimeras och anpassas med övergripande mål att erhålla en förbättrad diagnostik hos patienter med yrselsymptom. Yrsel är ett av de mest ångestframkallande neurologiska symtomen och som dessutom kan ha flera olika sjukdomsorsaker. Därför är det viktigt att ha bästa möjliga diagnostiska metoder för att kartlägga orsak till yrseln som ofta har kopplingar till balansorganets funktion.

Förväntade effekter och resultat

Balansorganets funktion och dess förbindelse med hjärnan kan diagnostiseras med hjälp av Vestibular evoked myogenic potential (VEMP). Metoden bygger på att balansorganet utsätts för en mekanisk stimuli som utlöser en reflex via vestibularisnerven. Denna reflex ger en muskelsammandragning som mäts och vars signal kallas VEMP. I föreliggande projekt skall en ny optimerad vibratorenhet utvecklas för benledningsstimulering som är lätt att använda och som förväntas ge bättre kvalité på VEMP signalen och därmed en säkrare diagnos hos patienter som lider av yrsel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet skall genomföras som ett samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska högskola (projektledning mm), Hörselvårdsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (klinisk part) och med företaget Ortofon i Danmark (industriell part). I en första fas skall önskade tekniska specifikationer fastställas och sedan i en andra fas skall prototyper tas fram. I den sista fasen skall den nya metoden utvärderas i kliniska tester på patienter med yrselsymptom.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.