Ny teknik för diagnos vid yrselsymptom

Diarienummer 2016-02302
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 227 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Syftet med föreliggande projekt var att fram en ny metod för diagnos av yrsel som baseras på benledningsstimulering. En ny benledningsvibrator kallad B250 har optimerats för stimulering vid 250 Hz. Denna vibrator har visat sig ge tydligare VEMP svar än tidigare och vid ljudnivåer som upplevts som betydligt behagligare än tidigare där nivåerna var på gränsen att kunna ge permanent hörselskada.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att patienter nu kan diagnostiseras med hjälp av Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) undersökning vid 30-40 dB lägre ljudnivåer än tidigare använd metod med hörselpropp i hörselgången. Dessutom kan man med B250 använda metoden på patienter som har mekaniskt ledningsfel i hörselgång och/eller mellanöra vilket var omöjligt förut.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen av den nya benledaren B250 har utförts på tre normalhörande försökspersoner samt en testperson med maximalt ledningsfel. I samtliga försökspersoner erhölls klinisk användbara VEMP svar vilket lett till stort intresse både i Sverige och utomlands. Bredare kliniska studier planeras just nu för vilka etiskt godkännande nyligen har erhållits.

Externa länkar

Artikeln i Medical devices: Evidence and Research at Dove Press. Pressmeddelande från Chalmers veckan efter att den vetenskapliga rapporten blivit publicerad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.