Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny state-of-the-art genom AI-användning vid tumörutlinjering inför strålbehandling

Diarienummer
Koordinator SPECTRONIC MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 1 838 064 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Vid strålbehandling skjuts strålfält mot tumören samtidigt som man i mesta möjliga mån försöker undvika att skada kringliggande frisk vävnad. Som underlag för behandlingen används ett tredimensionellt bildunderlag där läkare manuellt ritat ut tumör och kringliggande friska organ. Det manuella utritningsarbetet är dock ett tidskrävande arbete som präglas av stor individuell variation och osäkerhet avseende gränserna för vilket område som skall innefattas. I detta projekt har en automatisk AI-baserad metod utvecklats för utritning av strukturer inför strålbehandling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom detta projekt har en världsunik AI-baserad metod utvecklats för automatisk utritning av de strukturer som behövs inför strålbehandling. Med hjälp av feedback från de behandlingar som genomförs kan AI:t kontinuerligt att uppdateras och upprätthålla state-of-the-art även i framtiden. Den utvecklade tekniken kan avsevärt förbättra vårdkvaliteten för patienter genom att erbjuda noggrannare och mer konsekventa utritningar än vad som är praktiskt möjligt i dagens arbetsflöde, samtidigt som den utgör ett effektivt beslutsstöd för läkare med stora tidsvinster som följd.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i samarbete mellan industri och sjukvård. Arbetet har delats upp i arbetspaket som de olika parterna ansvarat för. Algoritm- och mjukvaruutveckling har huvudsakligen genomförts av företaget medan klinisk datainsamling har utförts hos sjukhuset. Genom att kombinera den tekniska spjutspetskompetens som finns inom företaget med den kliniska högkompetens och data som finns inom sjukvården har projektet framgångsrikt kunnat genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Diarienummer 2017-02357

Statistik för sidan