Ny state-of-the-art genom AI-användning vid tumörutlinjering inför strålbehandling

Diarienummer 2017-02357
Koordinator SPECTRONIC MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 1 838 064 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

I detta samverkansprojekt mellan industri och sjukvård kommer en AI-baserad metod att utvecklas för automatisk tumörutlinjering inför strålbehandling. Målet för projektet är att skapa en produktifierad mjukvara som medger strålbehandling med högre precision och mer konsekventa behandlingsresultat.

Förväntade effekter och resultat

Dels möjliggörs för första gången tumörutlinjering med hjälp av deep-learningbaserade algoritmer som samlar erfarenhet från ett stort antal patienter och applicerar dessa på varje enskilt patientfall. Dels kommer en plattform att användas som använder klinikernas behandlingsresultat som feedback, vilket möjliggör för algoritmerna att lära av sina misstag och konstant ligga i teknikens framkant.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer bildmaterial från ett stort antal patienter att tillgängliggöras för algoritmträning och validering. Tekniken kommer att utvärderas för multipla tumörtyper. Målsättningen är att projektet ska resultera i en produkt som är redo för regulatorisk granskning och efterföljande kommersialisering. Resultaten kommer också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.