Ny spårbarhetskedja för beröringsfri temperaturmätning

Diarienummer 2015-03964
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom projektet har en ny spårbarhetskedja för beröringsfri temperaturmätning kunnat etableras vid Riksmätplatsen för temperatur. Den nya spårbarhetskedjan bygger på 3 olika referenspunkter, dels en befintlig guldfixpunkt (1064,18 °C) och dels två nya eutektiska fixpunkter som består av en metallegering. Inom projektet har en egenkonstruerad fixpunkt med kobolt-kol (Co-C, 1324 °C) tagits fram och en fixpunkt från NPL med platina-kol (Pt-C, 1738 °C) installerats. Dessa referenspunkter har visat mycket god överensstämmelse med riksmätplatsens linjärpyrometer.

Resultat och förväntade effekter

De nya referenspunkterna säkerställer en internationellt accepterad spårbarhet och som genom riksmätplatsens linjärpyrometer kan överföras till industrins behov av noggranna beröringsfria temperaturmätningar. Etablering av dessa referenspunkter ger också nödvändiga förutsättningar för att kunna erbjuda lägre mätosäkerheter genom uppdaterade CMC-värden och därmed möta framtida krav. Vidare har projektet gett mycket god erfarenhet och kompetens för deltagande i kommande forskningsprojekt inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under 3 år vid riksmätplatsen för temperatur. En kombination av tillgängliga personella resurser och leveranstider för kritiska delar har inneburit att projektets tidplan har behövt revideras. En större arbetsinsats har därför utförts under projektets sista år. Genom att flera projektdeltagare involverats har olika delmål kunnat uppnås parallellt och projektet har kunnat slutföras som planerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.