Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

Diarienummer
Koordinator SYNTACH AB - Synergio AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Detta delprojekt har drivit projektet ett steg framåt mot det slutgiltiga målet som är ett Permanent aktivt implantat som förbättrar hjärtats longitudinella mitralplanrörelse och därigenom ökar hjärtats pumpfunktion hos hjärtsviktspatienter. Syftet med delprojektet var ffa att ta fram en adekvat djurmodell. Arbetet med att ta fram djurmodellen pågår. Prototyperna har vidareutvecklats. Samarbetet mellan de tre projektparterna har utökats. Preliminär datormodell finns utvecklad.

Resultat och förväntade effekter

Huvudsyftet med detta delprojekt var att ta fram en adekvat djurmodell för att verifiera produktens funktion och ta fram en komplett kravspecifikation för resterande delar av projektet. En egen modell håller på att utvecklas efter nytt etiskt godkännande. Prototyperna har vidareutvecklats. En datormodell har utvecklats som beräknar nya parametrar för hjärtats verkningsgrad och storleken av arbetet som hjärtat uträttar per slag. Dessa nya parametrar kommer användas för att verifiera effekten av prototyperna.

Upplägg och genomförande

Initial i detta delprojekt sökte vi efter en färdigutvecklad djurmodell att använda men då vi inte kunde identifiera någon sådan fick vi först söka efter utökat etiskt tillstånd att dels ta fram metoden och sedan att verifiera produktens funktion genom att implantera delar av produkten i djur enligt den aktuella djurmodellen. Arbetet med att utveckla djurmodellen pågår. Parallellt med detta har prototyperna vidareutvecklats och testats i den akuta djurmodellen som redan finns tillgänglig. Datormodellen har implementerats i existerande analysprogramvara.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01451

Statistik för sidan