ny industriradar

Diarienummer
Koordinator Agellis Group AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01662

Statistik för sidan