Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny immunologisk terapi och diagnostik vid hjärtkärlsjukdom

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Kansliet, Malmö
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00164

Statistik för sidan