Ny immunologisk terapi och diagnostik vid hjärtkärlsjukdom

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Kansliet, Malmö
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00164

Statistik för sidan