Ny immunologisk terapi och diagnostik vid hjärtkärlsjukdom

Diarienummer 2009-00164
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Kansliet, Malmö
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat