Ny generation HIP för stålpulver

Diarienummer
Koordinator Avure Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 460 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00142

Statistik för sidan