Ny generation HIP för stålpulver

Diarienummer 2010-00142
Koordinator Avure Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 460 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - februari 2012
Status Avslutat