Ny formingsteknik av porslin och kakel

Diarienummer
Koordinator Porslinsfabriken i Lidköping AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat