Ny DNA-teknik för snabbare identifiering av mikroorganismer

Diarienummer
Koordinator Vecta Biosystems
Bidrag från Vinnova 273 637 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Samarbeten har påbörjats med två akademiska forskningsgrupper, en från SLU och en från Karolinska universitetssjukhuset. Ytterligare ett samarbete har inletts med ett Stockholmsbaserat bioteknikföretag för gemensam utveckling av instrumentets analysmjukvara. Förberedelser för större gemensamma projekt har påbörjats. En ny hemsida har öppnats, www.vectabiosystems.com. De immateriella tillgångarna är uppdaterad och ett nytt produktkoncept har framarbetats.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån bedriven affärsutveckling och feedback från nya samarbetspartners har vi tagit fram en ny affärsmodell. Vår patentansökan är nu redo för fortsatt Europa patent (PCT) och vi har nu en strategi för hur våra immateriella tillgångar ska förvaltas. Med förbättrade riktlinjer inom produktutveckling ser vi många möjligheter till fortsatt finansiering för att kunna föra vår teknik ut på marknaden.

Upplägg och genomförande

Förutom i Stockholm har vi nätverkat i Singapore, Zürich och Stuttgart där vi deltog i Europas största medicinteknik mässa (Medtec Fair, 2013). Med nyetablerade kontakter planeras nya samarbetsprojekt för att bevisa funktionen och styrkan med vår innovation i klinisk miljö. Elektroniken i prototypen har uppdaterats och är nu redo för demonstrationer. Med en ny affärsstrategi siktar vi nu in oss på en större internationell marknad med en bättre nischad och definierad produkt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02996

Statistik för sidan