Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny design från prototyp till en säljbar Handskanner

Diarienummer
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Resultatet av projektet är att vi har fått fram en ny innovativ läsare av vår fuktsensor. Själva resultatet kan sammanfattas med att antennen och ny algoritm nu ger ännu mer precisa mätresultat och att det är mycket viktigt för slutanvändaren och därmed en nyckelfunktion för att innovationen ska ha en fortsatt progressiv tillväxt på marknaden. Dessutom har läsaren fått en helt annan fysisk form för att ge mindre risk för störningar och bättre läsavstånd och möjlighet att komma åt på svåråtkomliga platser för avläsning. Projektet har alltså nått sina mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultatet var enligt förhoppningen, alltså ett längre läsavstånd en bättre användbarhet för slutanvändaren samt mer precisa mätningar. Dessa resultat ger som effekt att Invisense får fler applikationsmöjligheter inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed en större marknad och fortsatt progressiv tillväxt. För samhället i stort ger förbättrad möjlighet till objektiva mätvärden av fukt i byggkonstruktioner en höjd kvalitet och minskade kostnader för fuktskador (idag en stor samhällskostnad). Färre fuktskador ger också en minskad miljöpåverkan över tid.

Upplägg och genomförande

Invisense startade projektet genom att göra en fördjupad behovsanalys som itererades med olika experter för att fastslå den slutliga projektplanen i detalj. Sedan genomfördes projektarbetet enligt plan med samtliga i projekt involverade parter vilka gjorde att tidplanen har hållit och att vi har nått projektmålen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Diarienummer 2017-03253

Statistik för sidan