Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer

Diarienummer 2018-00174
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Förbättrad prevention, diagnos och behandling – Swelife och Medtech4health

Syfte och mål

Prostatacancer den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män i Sverige och så många som var sjunde man i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. Uppskattningsvis 90 % av alla cancerpatienter dör till följd av att deras cancer spridit sig och bildat metastaser i andra delar av kroppen. Det finns därmed ett stort behov av nya läkemedel som kan förhindra tumörspridning. Vårt mål är att utveckla ett nytt anti-metastasläkemedel som kan förbättra livskvaliteten och förlänga livet hos patienter med aggressiv prostatacancer.

Förväntade effekter och resultat

Aktiviteterna i projektet syftar till att undersöka vår antikroppskandidats potential att nå marknaden som ett nytt behandlingsalternativ vid prostatacancer. Under projektperioden kommer den terapeutiska effekten av vår antikropp att utvärderas in vivo och dess target att verifieras i patientprover. Den kommersiella utvecklingen av projektet kommer även att fortskrida med specifika aktiviteter inom patentfrågor, affärsutveckling samt pre-klinisk läkemedelsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra olika arbetspaket som inkluderar aktiviteter för att: 1. Stärka den kommersiella utvecklingen av projektet 2. Påbörja produktionsprocessutvecklingen och det regulatoriska arbetet 3. Stärka patentsituationen 4. Demonstrera antikroppens terapeutiska potential Aktiviteterna kommer att genomföras av projektparterna Umeå Biotech Incubator, Umeå Universitet, och Västerbottens läns landsting i samarbete med ett antal externa parter.

Externa länkar

https://www.ubi.se/case/novel-treatment-strategy-aggressive-prostate-cancer/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.