Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer

Diarienummer
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har tekniskt och affärsmässigt utvärderat vår antikropps potential att nå marknaden som ett nytt behandlingsalternativ för patienter med aggressiv prostatacancer. Vi har verifierat vår aktivitetsplan, utökat projektets scope till att inkludera ytterligare cancerindikationer och tagit fram en finansieringsplan. Sammantaget har de genomförda aktiviteterna resulterat i ett högre värde för projektet, bidragit till att riskerna i projektet minskat och att sannolikheten för att läkemedelsutvecklingen kommer att vara framgångsrik höjts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har gjort stora framsteg i avseende på både produkt- och affärsutveckling. Vi har karaktäriserat antikroppen både in vitro och in vivo, tagit fram en läkemedelsutvecklingsplan och initierat dialoger med kontraktstillverkare. Vi har genomfört viktiga target engagement studier med hjälp av CETSA® som visat att antikroppen interagerar med sitt target i fysiologiskt relevant miljö i tumörmaterial från patienter med prostatacancer. Dessa experiment styrker tidigare genererade resultat från modellsystem och verifierar antikroppens potential för behandling i människa.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna i projektet har framgångsrikt genomförts av projektparterna Umeå Biotech Incubator, Umeå Universitet, och Region Västerbotten. Utöver projektparterna har ett antal externa parter bidragit med sin expertis genom att tillhandahålla tjänster eller delta i strategiska diskussioner. Öppenhet, regelbundna möten och god projektledning har lett projektet framåt. Förändringar har kommunicerats och möjliggjort leverans enligt plan och budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00174

Statistik för sidan