Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny behandlingsmetod för hosta med capsaicin från chili

Diarienummer
Koordinator GU VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har identifierat den aktiva substansen capsaicin från chilifrukter som en fungerande behandling av kronisk hosta. Upptäckten är skyddad genom internationella patentansökningar. Vi har i ett antal steg utvecklat och producerat ett läkemedel baserat på capsaicin som nu är färdigt att testa i en klinisk läkemedelsstudie som följer alla regler från Läkemedelsverket. Vi vill skydda rättigheterna för en kommersiell produkt och möjliggöra lansering av behandlingen för kronisk hosta samt söka partnerskap för internationell lansering.

Resultat och förväntade effekter

Den kliniska studien som ska starta våren 2019 beräknas ta ett år. Givet ett positivt resultat ska ställningstagande tas inför en lansering på marknaden. Det finns ett stort behov av fungerande läkemedel för kronisk hosta där stora belopp idag omsätts med oftast verkningslös medicin. Vi söker nu partnerskap för internationell lansering och har flera pågående kontakter. Beroende på Läkemedelsverkets bedömning kan det nya läkemedlet bli en så kallad ”OTC”-produkt (over the counter receptfri) eller en receptbelagd vara med eller ytterligare behov av ännu en uppföljande studie.

Upplägg och genomförande

Parallellt med att den kliniska läkemedelsstudien genomförs under 2019 pågår kontakter och förhandlingar på med flera läkemedelsföretag med fokus på luftvägssjukdomar och hosta. Flera stora läkemedelsföretag har avslutade/pågående studier för behandling av kronisk hosta men har stött på problem på grund av biverkningar och dålig effekt. De har nu visat intresse för en annan modell av behandling. Patentansökan för behandling av hosta med capsaicin är godkänd i Australien. Vi har finns fortlöpande kommunikation och pågående yrkande om patentanspråk hos USA, Kanada och Europa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02136

Statistik för sidan