Ny behandlingsmetod för hosta med capsaicin från chili

Diarienummer 2016-02136
Koordinator GU VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Genom en klinisk pilotstudie har vi identifierat den aktiva substansen capsaicin från chilifrukter som en fungerande behandling av kronisk hosta. Patienter med kronisk hosta fick mindre symptom och mindre retbarhet i luftvägarna efter behandling med koncentrerat capsaicin i kapselform. Upptäckten är skyddad genom en internationell patentansökan. Projektets ambition är att validera klinisk effekt av capsaicin, skydda rättigheterna för en kommersiell produkt och möjliggöra lansering av behandlingen för kronisk hosta samt söka partnerskap för internationell lansering

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut ska det finnas: Fastställd klassificering för produkten redo för kommersialisering Genomförd klinisk studie för att verifiera behandlingseffekt, godkänd som läkemedelsprövning av Läkemedelsverket Sammanställning av de kliniska resultaten Produktionskedjan och viktiga marknadsaktörer ska vara identifierade Affärsstrategi och plan för fortsatt internationalisering av produkten

Planerat upplägg och genomförande

Det övergripande målen för projektet är att: Säkerställa immaterialrättsligt skydd för capsaicin som produkt för behandling av hosta Undersöka regulatoriska krav för säkerhet, produktion och genomförande av klinisk validering Etablera läkemedelsanpassad produktion och analysmetoder av capsaicin Genomföra klinisk validering av behandling av hosta med capsaicin i Sverige och England Skapa ett underlag för första marknadsintroduktion av ut capsaicin för behandling av hosta

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.