Ny behandlingsform för leukemi

Diarienummer 2015-05271
Koordinator Sprint Bioscience AB - Sprint Bioscience
Bidrag från Vinnova 3 804 694 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att vidareutveckla forskningsprogrammet och ta fram potenta, selektiva inhibitorer mot proteinet PIP4K2A och att studera effekten av dessa i cellulära modellsystem. Resultaten från testerna är mycket lovande.

Resultat och förväntade effekter

In vitro-studier på flera olika leukemiska cellinjer har visat positiva resultat där Sprint Bioscience substanser begränsar cancercellernas tillväxt medan friska blodceller inte påverkas i samma utsträckning.

Upplägg och genomförande

Akut myeloid leukemi (AML) är en svårbehandlad cancerform där det finns ett medicinskt behov av nya behandlingar. Vi har i projektet vidareutvecklat våra substanser till läkemedelslika molekyler med god oral tillgänglighet. Vi har också visat på potentialen för dessa föreningar i behandling av leukemi.

Externa länkar

http://www.sprintbioscience.se/vad-vi-gor/utlicensierade-projekt/pip4k2a/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.