Ny behandling för Nethertons syndrom

Diarienummer 2013-04496
Koordinator GU VENTURES AB - Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Finansieringen har gjort det möjligt för Sixera att främja utvecklingen av nya läkemedel för Netherton syndrom och därmed även de IPR rättigheter, teknologi och affärsrelationer som är förknippade med projektet. Detta har även resulterat i ny finansiering från såväl ursprungliga som nya ägare. Projektet har genererat intensiva samarbeten mellan Sixera och industriella partners. Dessutom har nära interaktioner med ett nätverk av nyckelkonsulter och kliniska opinionsledare inletts. Ny IPR har inlämnats och forskningsbidragsansökan till Horizon 2020 håller på att utarbetas.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultat: -IPR täckande läkemedelskandidat SXR1096 inlämnad -CMC: Tekniska ´batcher´ av SXR1096 producerade; kliniskt relevant topikal formulering utvecklad -Säkerhet: Preliminär toxikologi bedömning av SXR1096 visade inte på några säkerhetsproblem -Effekt: ´Proof-of-principle´ för Sixera´s dermatologiska produkt demonstrerades i en musmodell -Regulatoriskt: Orphan Drug Designation för SXR1096 beviljats -Klinik: Synopsis för kliniska prövningar utvecklade; klinisk expertpanel har upprättats -Intensiv kontakt med industriella partners/investerare

Upplägg och genomförande

Projektverksamhet, tidsplan och budget har följt den ursprungliga projektplanen. De planerade studierna har varit framgångsrika och projektet kommit till det stadium där GLP toxikologiska studier, följt av det kliniska utvecklingsprogrammet, kan initieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.