Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny behandling för Netherton syndrom

Diarienummer
Koordinator SIXERA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Anslaget har gjort det möjligt för Sixera att gå vidare enligt sitt program för utveckling av en ny behandling för Nethertons syndrom avseende kemi, produktion och kontroll (CMC), och preklinisk utveckling. Projektet har lett till långt gående samarbeten med industriella partners (RISE och Syntagon för produktion; CiTox Laboratories för prekliniska säkerhetsstudier enligt GLP). Kontakter med ett nätverk av konsulter och med kliniska "key opinion leaders" har etablerats. Ytterligare investeringar har gjorts av ägarna och samtal med nya möjliga investerare pågår.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: - Vetenskapligt samråd med Läkemedelsverket för att säkerställa att de planerade toxikologiska och kliniska studierna uppfyller gällande regulatoriska krav enligt EMA för produkter avsedda för lokalbehandling av huden (21 Sept 2016; MPA Ref 4.2.3-2016-049443) -Tillverkning av aktiv substans (SXR1096) för toxikologiska studier enligt GLP, och färdigställande av plan för produktion enligt GMP av material för kliniska studier -Systemisk toxicitetsstudie enligt GLP i råttor för att få säkerhetsdata om SXR1096 till grund för pivotala toxikologiska studier

Upplägg och genomförande

I stora drag har genomförda aktiviteter, tidsplan och budget följt den ursprungliga projektplanen. Efter samråd med Läkemedelsverket har dock omfattningen av den toxikologiska pivotala studier utökats. Vidare visade sig kostnaderna för tillverkning av aktiv substans vara betydligt högre än vad vi förutsett. Därför har vi kunnat göra endast den första systemiska toxicitetsstudien enligt GLP inom ramarna för projektet, och ytterligare studier måste göras för att komplettera med nödvändiga prekliniska säkerhetsdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2016-01066

Statistik för sidan