Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1 inhibitorer

Diarienummer 2015-01253
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 999 998 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - våren 2015

Syfte och mål

Syftet med vårt projekt var att utveckla en ny behandling för behandlingsresistent cancer. Tack vare att vi lyckades ta fram ännu mer selektiva och potenta substanser så kunde vi bredda projektets omfattning. Således har vi genomfört merparten av de ursprungliga målen och vi är nu redo att välja en läkemedelskandidat för preklinisk utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Vi har validerat våra OGG1 inhibitorer som en möjlig ny behandling inte bara för behandlingsresistent cancer utan även för ytterligare indikationer. Därmed har vi utökat antalet patienter som på sikt kan få direkt nytta av vår produkt till närmare en miljard. Vi kommer nu välja en läkemedelskandidat för preklinisk utveckling som ett första steg mot kliniska prövningar. På så vis hoppas vi kunna göra skillnad för många människor som lider av en rad olika sjukdomar inklusive olika typer av cancer.

Upplägg och genomförande

Vårt multidisciplinära forskningsteam har gjort det möjligt att utveckla och validera våra OGG1 inhibitorer mot målet att ta fram en ny behandling. Genom att kombinera expertis inom cellbiologi, biokemi, strukturbiologi, läkemedelskemi och läkemedelsutveckling vid tre olika universitet i Sverige, och genom att etablera nya internationella forskningssamarbeten, har vi lyckats ta fram en produkt med potential som ny cancerbehandling men även som behandling för andra sjukdomar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.