Ny behandling av stroke och hjärtinfarkt

Diarienummer 2013-01104
Koordinator CERENO SCIENTIFIC AB - GU Holding
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera den kommersiella potentialen av utveckling av ett nytt antitrombotiskt läkemedel för förebyggande behandling av hjärtinfarkt och stroke. Målet var att baserat på denna verifiering precisera en optimal affärsmodell för att kunna ta detta läkemedel till marknad och klinisk användning. Detta mål har uppnåtts under projekttiden, och vi har nu en tydlig och enkel affärsmodell av arbeta utifrån i det fortsatta kommersialiseringsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av det genomförda verifieringsprojektet är att en tydlig och väl strukturerad affärsmodell kunnat utvecklas. Baserat på denna förväntar vi oss att den framtida kommersialisering av projektet kommer att underlättas.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har den kritiska analys som Vinnovas referensgrupp bidragit med gjort att vi behövt utvärdera och ompröva flera delar av den ursprungliga affärmodellen. Detta har varit av stort värde för projektet och avsevärt stärkt våra affärsmöjligheter.

Externa länkar

www.cerenoscientific.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.