Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nulägesanalys life science området i Sverige

Diarienummer
Koordinator Helidor Consulting AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomföra en omvärlds och nulägesanalays inom området life science i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom rapport och bilagor presenterat förutsättningarna för ett integrerat system för hälsodata och precisionsmedicin i Sverige för att därigenom möjliggöra framtidens vård. Förväntad effekt från projektet är ett neutralt sammanställt underlag och med syfte att kunna användas som ett underlag i pågående strategiarbete för life science-sektorn.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en skrivbordsanalys och aktuella frågeställningar som aktualiserats såsom avgränsningar och definitioner har löpande diskuterats med representanter från Swelife respektive Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 april 2018

Diarienummer 2018-02241

Statistik för sidan