Nulägesanalys life science området i Sverige

Diarienummer 2018-02241
Koordinator Helidor Consulting AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Uppdraget syftar till att göra en kartläggning som beskriver nuläget i Sverige inom life-science sektorn och utifrån tre prioriterade områden; Hälsodata, Framtidens vård och Precisionsmedicin. Uppdragets mål är att via kartläggningen, tydliggöra vilka satsningar, beslut och andra åtgärder som resulterat i rådande nuläge i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Uppdraget förväntas resultera i en rapport som presenterar kartläggningen på ett neutralt och tillgängligt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Uppdraget kommer att genomföras huvudsakligen som en litteraturstudie och kompletteras med resultat från genomfört rundabordssamtal som initierades av Swelife och Medtech4Health i april 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.