nShield

Diarienummer
Koordinator T2 Data Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 558 532 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

T2Data har inom ramen för sitt åtagande implementerat en boot lösning som integrerats med SICS Hypervisor som tillsammans utgör en platform för säker exekvering i nSHIELD. Delar av bootlösningen är licensierad som öppen källkod

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från nSHIELD i form av bootlösning har bedömts intressant i ett uppföljande project HASPOC. Tillsammas med SICS , Ericsson , Tutus samt Sectra anpassas lösningen för en ny datorarkitektur ARMv8

Upplägg och genomförande

T2Data har medverkat att ta fram den övergripande arkitekturen, men fokuserat på platformssäkerhet. T2Data har via projektmöten , telefonkonferenser samt epost utgått ifrån krav till analys av implementationen tillsammans med Searchlab.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.