NRA Flyg 2010

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AKTIEBOLAG, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00108

Statistik för sidan