NRA - forskningskoordinering

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar