Novel therapeutic target compound identification for Parkinson disease

Diarienummer
Koordinator Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04497

Statistik för sidan