Novel production technologies for next generation microbial pharmaceutical products

Diarienummer 2017-02964
Koordinator METABOGEN AB
Bidrag från Vinnova 4 902 800 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla ny teknik för produktion och formulering av nästa generations läkemedel baserat på den humana tarmfloran. Under den senaste 10-årsperioden har forskning och utveckling inom tarmflorafältet vuxit enormt. Förståelse för tarmflorans kapacitet innebär ett paradigmskifte inom flera terapeutiska områden och nya möjligheter för läkemedelsindustrin. Trots detta finns ännu inga läkemedel baserade på bakterier isolerade från den humana tarmen. Ny teknologi behövs för att ta vara på de vetenskapliga framgångarna och omsätta dessa i läkemedel.

Förväntade effekter och resultat

Vi har utvecklat teknologi med hjälp av vilken bakterier kan adapteras att tåla syre i tillräckligt hög grad för att fungera som läkemedelsprodukter. I projektet avser vi att med hjälp av två pilotstammar expandera utvecklingen, verifiera nyetablering av stammarna i tjocktarmen, samt utveckla en final formulering av tänkt produkt. Tekniken kan därefter exploateras såväl av oss som av andra små och medelstora företag, industrin och akademiska grupper inom fältet. Ett lyckat utfall av projektet kommer att ge Sverige en konkurrensfördel inom produktion av denna typ av framtida biologiska läkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

WP1: Långtidsstabilitet av initial produktformulering WP2: Utveckling av stamspecifik identifieringsmetod WP3: Verifiering av kolonisering och säkerhet av ny produkt WP4: Utveckling av frystorkningsprocess och final produktformulering WP5: Utvärdering/verifiering av produktionstekniken genom användande av etablerat stambibliotek

Externa länkar

www.metabogen.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.