Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Novel production technologies for next generation microbial pharmaceutical products

Diarienummer
Koordinator METABOGEN AB
Bidrag från Vinnova 4 902 800 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utveckla nya teknologier för produktion och formulering av så kallade next generation microbial pharmaceutical products, baserade på tarmfloran och de bakterier som återfinns där. För att omsätta forskning från fältet i produkter som på sikt kan användas för att förbättra hälsan är det nödvändigt att utveckla sådana tekniker. Genom detta projekt har vi utvecklat och även implementerat viktig och ny teknologi att användas i produktionsprocesser som involverar strikt syrekänsliga bakterier från den humana tarmen.

Resultat och förväntade effekter

Sammanfattningsvis har projektet uppnått följande: 1. Viabilitet av aktuell bakteriestam efter tre månader. 2. Stamspecifik identifieringsmetod utvecklad. Metoden fungerar i humana avföringsprover. 3. Klinisk säkerhetsstudie genomförd med vår produkt. Primär endpoint är uppfylld. 4. Formulering som är helt stabil i frys är utvecklad, och vi följer denna över lång tid i andra temperaturförhållanden. Förutsättningarna är goda att uppnå målet på 24 månaders stabilitet i rumstemperatur. 5. Utvecklad produktionsteknologi bedöms generell för de olika stammar som vi studerat.

Upplägg och genomförande

Vi har med utgångsläge i know-how kring våra pilotstammar utvecklat och testat tekniker under 5 WPs. Projektgruppen har arbetat tillsammans mot de gemensamma målen och vi har effektivt kunnat kombinera tarmfloraforskningen, produktutvecklingen och den kliniska utvärderingen under hela projekttiden. Vi har haft tät kontakt mellan de olika deltagarna och det arbetsflöde som vi utarbetade vid projektets start har visat sig fungera väl, vilket resulterat i att vi hela tiden kunnat synkronisera de olika delmomenten för att till slut nå våra mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-02964

Statistik för sidan