Novel photocatalyst-coatet membrane filter for treatment of pharmaceuticals in waste water

Diarienummer 2013-03014
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 080 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att bidra till en giftfri miljö. I dagsläget finns det rester av toxiska organiska substanser, läkemedel och antibiotika i vatten från avloppsreningsverk. Dessa typer av substanser kan redan i mycket låga doser ge oönskade och ibland alarmerande effekter på människor och akvatiska ekosystem. Projektet har visat att genom användning av fotokatalytiska filter belysta med UV ljus under vattenrening så kan läkemedelsrester brytas ner och flödeskapaciteten hållas på hög nivå, vilket ger en mer kostnadseffektiv rening.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att membranfilter med fotokatalysatorer kan bryta ner läkemedelsrester både i kranvatten och i behandlat avloppsvatten. Vi tror det är möjligt att vidareutveckla tekniken så att full, kostnadseffektiv nedbrytning av miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppnås. Bedömningen är dock att det kan vara svårt att uppnå den förväntade kostnadsbesparingen om 25 % jämfört med aktivt kol. Vidare utveckling skulle ge ett bättre underlag för en sådan bedömning.

Upplägg och genomförande

Fotokatalytiska membran tillverkades genom tillsatts av en kommersiell fotokatalysator vid tillverkning av PVDF membran. Optimering gjordes med avseende på komposition, tjocklek och porositet. Både SEM och nedbrytning av testmolekyl användes som utvärderingsmetoder vid optimeringen. Därefter studerades nedbrytning av läkemedelssubstanser för vatten som spikats med 24 läkemedelssubstanser. Kranvatten och MBR vatten från Hammarby Sjöstadsverket användes, och effekten av fotokatalysen utvärderades med LC/MS/MS efter ´dead-end´ och ´cross-flow´ filtrering.

Externa länkar

Beskrivning av projektet som finns på SPs hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.