Normkritisk innovationsprocess

Diarienummer 2014-04508
Koordinator IGIS INNOVATIVA GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM EK FÖR - IGIS Innovativa Geografiska Informationssystem Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 239 733 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte & Mål: Tillämpa och vidareutveckla genushanden vid befintliga innovationssystem samt undersöka förutsättningar för ett horisontellt innovationsstödjande system med ett normkritiskt perspektiv. Genom att bearbeta Genushanden och business modell canvas togs ett frågebatteri fram som åskådliggör innovationsprocessen med normkritiska frågor. Genom projektet har en god grund för vidare utveckling av ett horisontellt innovationssystem påbörjats. Vi ser att syfte och mål är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultat, 6 innovationstoppar med normkritiska frågor kopplat till de olika stegen utifrån Business Model Canvas och Genushanden. Vi har prövat modellen vid 3 idéverkstäder under Innovationsloopen där representanter från olika branscher deltog. Under projektet har 2 inspirationsfilmer skapats. Effekter har varit att andra regioner varit intresserade av filmmaterialet. Vi ser att projektet uppnått det förväntade resultatet och effekterna av projektet har överstigit våra förväntningar. Viktigt att vi fortsätter arbetet, utveckla metoden och innovationssystemet

Upplägg och genomförande

Sammanfattningsvis har de aktiviteter och tidsplanering som vi planerade initialt skett parallellt under stora delar av projektet, exempelvis så startade vi testverksamheten tidigare än planerat och vid flera tillfällen vilket var värdefullt för projektets resultat uppfyllelse vidare höjdes kvalitén på den normkritiska arbetsmetoden när fler gavs möjlighet att delta. Enkät till representanter från klustren/nätverken har genomförts. Spridning av projektresultat till HUMlab, Umeå Universitet och LTU i förhoppning om vidare forskning inom området.

Externa länkar

Projektbeskrivning på hemsida Föreläsare vid konferensen Mötesplats LyckseleCamilla Palmertz, Ampersam Normkritisk InnovationsprocessAnimering av den normkritiska arbetsmetoden Kan du tänka utanför normerna?Film producerad tillsammans med The Lodge & Rivhuset i Skellefteå

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.