Nordsökande instrument för mätning av krökningsavvikelse i djupa borrhål

Diarienummer
Koordinator INERTIAL SENSING ONE AB
Bidrag från Vinnova 1 817 630 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett nordsökande och MEMS baserat gyrosystem för mätning av krökningsavvikelse i djupa borrhål har utvecklats inom planerad tidsram och med goda resultat. Ett antal prototyper togs fram och en serie lyckade fälttester genomfördes i Texas under mars 2014. Inertial Sensing kunde också ta steget att anställa en firmwareingenjör på heltid på grund av det här projektet.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen har genomgått tester både i labb och på fältet, i Sverige och Texas. Fälttesterna genomfördes i produktionsgaskällor och verifierades i tandem mot en annan typ av gyrosinstrument. Målet på ± 0,5 grader är ännu inte uppnått, men det är inte långt borta givet mer tid för utveckling av beräkningssalgoritmer som är beroende av fortsatta fälttester. Vidare tester kommer att genomföras under sommaren 2014 och i samband med detta kommer även produktionssättning att planeras.

Upplägg och genomförande

Projektet föregicks av en förstudie med syfte att skapa förståelse för tillgängliga teknologier, tidsramar och kostnadsnivåer. Projektet genomfördes sedan enligt tidplanen och endast med några förseningar som inte påverkade de övergripande framstegen. Vissa hårdvaruproblem uppstod, till exempel med design av sensorkort och komponentkompatibilitet, men dessa kunde lösas snabbt. Ett utmärktsamarbete med externa konsulter bidrog i hög grad till ett smidigt projektgenomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.