Nordic Leadership in ICT

Diarienummer 2014-04146
Koordinator Etlatieto Oy
Bidrag från Vinnova 645 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

To gain new insights on ICT developments in Finland and in Sweden. Materialized fully.

Resultat och förväntade effekter

Better understanding of the dynamics within ICT should lead both private businesses and public organizations to better decisions in the future.

Upplägg och genomförande

The project proceed according to the original project plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.