Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nordic-Baltic cooperation on innovation and enterprise development

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN IKED - IKED International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2004 - december 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 16 januari 2018

Diarienummer 2004-01853

Statistik för sidan