Nordic-Baltic cooperation on innovation and enterprise development

Diarienummer 2004-01853
Koordinator FÖRENINGEN IKED - IKED International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2004 - december 2005
Status Avslutat