Nordens framtid 2

Diarienummer
Koordinator ECOFIN INVEST AKTIEBOLAG - Ecofin Invest AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00307

Statistik för sidan