ninescontrol

Diarienummer 2017-05054
Koordinator SEVERALNINES AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

NinesControl är en automatiseringstjänst för att hjälpa företag att installera och drifta databaser på ett säkert sätt i molnet. Därmed kan företag undvika inlåsning i enskilda leverantörers moln, och migrera mellan olika moln - t.ex., på grund av kostnad, bättre infrastruktur, kundservice, geografiskt område eller nationella datalagar. Tjänsten kommer använda sig av datakryptering, så vart datat lagras har mindre betydelse för att krypteringsnycklarna skapas och hanteras av användaren. Som företag ska man kunna spara sitt data i valfri moln utan risk för dataintrång och insyn.

Förväntade effekter och resultat

En automatiseringstjänst som ger organisationer i EU fullständig kontroll över sina databaser i molnet, oavsett molnleverantör. Tjänsten kommer att kunna användas av företag för att installera och drifta sina databaser på ett säkert sätt. Vi kommer undersöka och ta fram en generisk lösning för kryptering av data i vila.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att använda oss av egna medarbetare på Severalnines för att göra följande: - tekniskt förstudie av en generisk lösning av kryptering av data i vila - utvecklingsplan för ett funktionsdugligt system som kan sättas i skarp drift - finansieringsplan för att dokumentera kapitalinvesteringar och tillgänglighet av interna och externa finansiella resurser Det är möjligt att det kommer finnas behov av att anlita en säkerhetskonsult för att hjälpa till att utvärdera lämpliga krypteringslösningar.

Externa länkar

An early version of the ninescontrol service, allows anyone to create an account and deploy databases in the cloud.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.