Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

ninescontrol

Diarienummer
Koordinator SEVERALNINES AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utvärdera och tillhandahålla en utökad molnsäkerhet och leverantörsoberoende för databaser i molnet. Molnet används i större utsträckning av företag inom EU, dock finns det farhågor om datasäkerhet när man lagrar sin data hos leverantörer som opererar utanför EU:s jurisdiktion. I detta projekt ville vi även se hur en tjänst kunde göra det möjligt för företag att lättare flytta sin data mellan olika molnleverantörer, och på det sättet undvika inlåsning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i flera mikrotjänster och en ny container baserad operatörsplattform som gemensamt svarar för en övergripande lösning som adresserar utmaningen kring molnsäkerhet och leverantörsoberoende. Ett centralt resultat är ‘proof of concept’ till modeller för åtkomst av nycklar och lösenord genom ett API, samt en mikrotjänst arkitektur som möjliggör att man enkelt kan flytta tjänsterna till en annan molnleverantör. En tidig version av tjänsten finns på https://ninescontrol.com/.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan med tre delmål; förbättrad molnsäkerhet för databaser, KMS stöd och leverantörsoberoende. Under utvecklingsfasen har vi genomfört olika förstudier med konkreta tester med användare för att bekräfta och omarbeta olika lösningsförslag. Kontinuerlig sjösättning i en simulerad produktionsmiljö och iterativ utveckling av delfunktioner har bistått projektet med att ta fram slutlösningar som fungerar med olika molnleverantörer utan inlåsning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05054

Statistik för sidan