Nickelprocess

Diarienummer 2012-02553
Koordinator Provexa AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla ett ny nickelbeläggningsprocess med bra egenskaper. Projektet har erhållit de indikationer på korrosionsegenskaper som önskades och har därmeduppfyllt resultatmålen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en bra kandidat på ny beläggningsprocess. I kommande projekt kommer denna process att optimeras. Detta förväntas resultera ien process som kan användas i flera olika branscher.

Upplägg och genomförande

I projektet ingick kunbehovsanalys, experimentell receptframtagning, ytanalyser och korrosionstester. Förutom egna utvärderingar har även utvärderingar gjorts av samarbetspartners i form av kund och underleverantör.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.