NEXTA -Från Gissning Till Beräkning Vid Planering av Nästa Transportuppdrag

Diarienummer 2014-03793
Koordinator FoodTankers AB
Bidrag från Vinnova 1 495 700 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en matematisk modell för beräkning av ankomstid enligt kör- och vilotidsregelverket. Den matematiska modellen är en heuristisk baserad algoritm och har implementerats i en testmiljö. Algoritmen visade potentialen i NEXTA tjänsten för att hjälpa transportplanerare att bestämma ifall transportuppdraget är möjligt att genomföra enligt den utlovade ankomsttiden. Projektet möjliggör ett lokalt samarbete med potential att skapa affärsmöjligheter. Vi kom till slutsats om vilka förbättringar som krävs för att kunna implementera Nexta tjänsten.

Resultat och förväntade effekter

Design och tester av NEXTA tjänsten i projektet visar: 1) en tydlig ansvarsfördelning mellan föraren och transportplanerare. 2) Förbättrad planeringsprocessen 3) Förbättrad kund och mottagarrelation för transportföretag. Alla dessa kommer att minska kostnaderna som uppstår på grund av ineffektiv transportplanering, t.ex. Minska överträdelsekostnader för Kör och vilotider samt minska restider som i sin tur positivt påverkar miljön.

Upplägg och genomförande

Projektet har visat att förändringar i ankomstid med hänsyn till kör och vilotider kan beräknas med NEXTA tjänsten. Vi underskattade däremot svårigheterna att testa programvaran då vi hela tiden hämtade ´live´ data och därigenom förhindra möjligheten att helt specificera och kontrollera testfallen. Med den kunskap och erfarenhet vi nu byggt upp ser vi att stor nytta kan skapas för både företag genom minskade kostnader, chaufförer som känner minskad stress och för samhället genom minskad miljöpåverkan då samma transportnytta kan uppnås genom att köra kortare sträcka.

Externa länkar

Detta är en sida som bara används till att testa lösningen och behöver inlogning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.