Next-generation Visualization of Low-Level Program Traces

Diarienummer 2013-01726
Koordinator PERCEPIO AB
Bidrag från Vinnova 6 775 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013

Externa länkar

Our company website