Next generation lightweight, sustainable sheet plate sandwich material (also called Earl)

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00621

Statistik för sidan