Next generation lightweight, sustainable sheet plate sandwich material (also called Earl)

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - juli 2013
Status Avslutat