Next Generation Digital Office and Communication Tools

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02941

Statistik för sidan